Disclaimer

Voorwerp van de Gebruikersovereenkomst

Door gebruik te maken van de diensten van de LUNED GROUP verklaart u kennis te hebben genomen van de volledige algemene voorwaarden en verklaart u tevens akkoord te gaan met de volledige inhoud van deze algemene voorwaarden waardoor de LUNED GROUP niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de in deze algemene voorwaarden genoemde artikelen, leden en subleden.

Toepasselijk recht

Op deze website, en alle juridische betrekkingen die uit het gebruik van deze website mochten voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen waartoe het gebruik van deze website aanleiding mocht geven zullen bij uitsluiting worden berecht door de door ons uitgekozen bevoegde rechter.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard ook en onder welke naam ook, die mocht voortvloeien uit het gebruik van deze website. Door uw gebruik vrijwaart u ons uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid.

Inhoud

De inhoud en vormgeving van deze pagina’s vallen onder het auteursrecht van de LUNED GROUP of worden gebruikt met toestemming van derde auteursrechthouders. Reproductie is verboden, tenzij onder naleving van de volledige Copyright Notice. De volledige Copyright Notice maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Externe inhoud

de LUNED GROUP kan ook links naar andere websites bevatten. Die links worden aangeboden met het oog op verdere informatie en niet ten teken dat de LUNED GROUP deze websites en/of hun inhoud aanprijst of onderschrijft; de LUNED GROUP draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de gekoppelde website.

Privacy

de LUNED GROUP Privacyverklaring maakt deel uit van onderhavige voorwaarden.

Wijziging van de algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden mogen ten aller tijden worden aangepast zonder de bezoeker hiervan op de hoogte te stellen. Daarom word u aangeraden de algemene voorwaarden gaarne tijd te controleren op wijzigingen

Bel of mail ons voor een persoonlijke kennismaking, advies op maat en een betrouwbare offerte.

Neem contact op
Copyright © 2020 LUNED Projects